Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Đăng ngày 13 - 07 - 2022
Lượt xem: 683
100%

Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

 

chi tiết tại file kèm theo


TT06-QCQG ve ban do dia hinh.pdf | QCQG ve ban do dia hinh.pdf

Tin liên quan

Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000(13/07/2022 3:54 CH)

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia(13/07/2022 3:48 CH)

Tài liệu thông báo đấu giá chợ Tấn Tài(21/11/2019 3:47 CH)

Thông báo Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Đo đạc và bản đồ; công bố điều chỉnh quy hoạch sử...(07/08/2019 3:36 CH)

Triển khai thực hiện Văn bản số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường xác...(25/01/2019 4:01 CH)

Tin mới nhất

Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000(13/07/2022 3:54 CH)

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia(13/07/2022 3:48 CH)

Tài liệu thông báo đấu giá chợ Tấn Tài(21/11/2019 3:47 CH)

Thông báo Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Đo đạc và bản đồ; công bố điều chỉnh quy hoạch sử...(07/08/2019 3:36 CH)

Triển khai thực hiện Văn bản số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường xác...(25/01/2019 4:01 CH)

74 người đang online
°