Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đăng ngày 19 - 07 - 2022
Lượt xem: 39
100%

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công (DVC) theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Ảnh: Logo của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

 

Theo đó, Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp gồm 5 nhóm chỉ số thành phần, cụ thể: 1. Công khai, minh bạch; 2. Tiến độ, kết quả giải quyết; 3. Số hóa hồ sơ; 4. Cung cấp dịch vụ trực tuyến; 5. Mức độ hài lòng.

Chi tiết tại file đính kèm


766-QĐ-TTg.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

47 người đang online
°