Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thuận Bắc

Đăng ngày 25 - 07 - 2022
Lượt xem: 255
100%

Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

 

Chi tiết tại file đình kèm


Quyet dinh 373.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Phước(25/07/2022 5:01 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm(25/07/2022 4:53 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thuận Nam(25/07/2022 4:50 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Hải(25/07/2022 4:45 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Sơn(25/07/2022 4:36 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Phước(25/07/2022 5:01 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm(25/07/2022 4:53 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thuận Nam(25/07/2022 4:50 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Hải(25/07/2022 4:45 CH)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ninh Sơn(25/07/2022 4:36 CH)

55 người đang online
°