Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 20 - 10 - 2022
Lượt xem: 522
100%

Ngày 20/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 4805/QĐ-STNMT về thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

 

Ngày 20/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 4805/QĐ-STNMT về thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

Chi tiết nội dung tại file đính kèm


QD-thanh-lap-BCD-chuyen-doi-so-TNMT-thay-the_HXN.pdf

Tin liên quan

Triển khai hòm thư điện tử tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai(24/06/2023 5:14 CH)

Quét mã QR tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Thuận.(27/10/2022 6:32 CH)

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia(06/10/2022 4:55 CH)

Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030(03/10/2022 10:14 SA)

Nghị quyết về Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030(29/08/2022 2:35 CH)

Tin mới nhất

Triển khai hòm thư điện tử tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai(24/06/2023 5:14 CH)

Quét mã QR tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Thuận.(27/10/2022 6:32 CH)

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia(06/10/2022 4:55 CH)

Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030(03/10/2022 10:14 SA)

Nghị quyết về Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030(29/08/2022 2:35 CH)

59 người đang online
°