Khẩu hiệu tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đăng ngày 30 - 09 - 2022
Lượt xem: 310
100%

Khẩu hiệu tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Ảnh nguồn: Tạp chí Tuyên giáo TW)

 

Ngày 29/9/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành văn bản về hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kính mời Quý bạn đọc tham khảo tại file đính kèm


1510-CV-BTGTU.pdf

Tin liên quan

Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VI,...(09/04/2023 4:59 CH)

Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh...(03/10/2022 9:49 SA)

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2022-2024(02/03/2022 9:08 SA)

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí tuyền truyền về an toàn giao thông năm 2021(05/11/2021 9:11 SA)

Quyết định số 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Chiến lược phát triển thanh niên...(09/09/2021 9:14 SA)

Tin mới nhất

Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VI,...(09/04/2023 4:59 CH)

Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh...(03/10/2022 9:49 SA)

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2022-2024(02/03/2022 9:08 SA)

Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí tuyền truyền về an toàn giao thông năm 2021(05/11/2021 9:11 SA)

Quyết định số 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Chiến lược phát triển thanh niên...(09/09/2021 9:14 SA)

72 người đang online
°