Triển khai công tác thu thập, quản lý, chia sẻ, sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 30 - 03 - 2023
Lượt xem: 237
100%

Ngày 28/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp cùng với Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý (DITAGIS) Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Công tác thu thập, quản lý, chia sẻ, sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển tỉnh Ninh Thuận.

ảnh: Ông Lê khắc Huy Anh chủ trì tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có ông Lê Khắc Huy Anh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ trì Hội nghị; Tiến sĩ Lưu Đình Hiệp - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý; đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa; đại diện UBND các huyện, thành phố có biển: Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; đại diện Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh; đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Phước Vinh – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Biển của Sở Tài nguyên và Môi trường giới thiệu một số nội dung chính của Quyết định số 62/2019/QĐUBND ngày 16/10/2019 về ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 về ban hành quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Tiến sĩ Lưu Đình Hiệp - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý tình bày tổng quan về phần mềm và cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trưởng biển tỉnh Ninh Thuận và chia sẻ kinh nghiệm về công tác thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng đối với phần mềm cơ sở dữ liệu; bà Phạm Thùy Trang – Tổ quản lý dự án của Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý trình bày nội dung biên tập, cập nhật thông tin, dữ liệu liên quan đến cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển lên phần mềm để thuận tiện trong việc quản lý, khai thác, sử dụng và chia sẻ.

Qua đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến việc biên tập, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường lên phần mềm để quản lý, khai thác, sử dụng và chia sẻ. Đồng thời, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp tài khoản người dùng cho các Sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương để cập nhật, khai thác, sử dụng đạt hiệu quả.

Kết thúc buổi Hội nghị, ông Lê Khắc Huy Anh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ trì Hội nghị đã đề nghị Tiến sĩ Lưu Đình Hiệp - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Địa lý tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận trong việc cập nhật các thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển mới và tạo tài khoản người dùng cho các Sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương để cùng khai thác, sử dụng đạt hiệu quả hơn.

Tin liên quan

Thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo...(25/09/2023 4:04 CH)

Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển tỉnh Ninh Thuận năm 2022(09/03/2023 2:36 CH)

Công bố ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận(12/01/2023 4:59 CH)

Mời tư vấn lập Đề cương và Dự toán "Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường...(10/11/2022 4:05 CH)

Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh cho cán bộ quản lý(17/10/2022 9:21 SA)

Tin mới nhất

Thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo...(25/09/2023 4:04 CH)

Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển tỉnh Ninh Thuận năm 2022(09/03/2023 2:36 CH)

Công bố ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận(12/01/2023 4:59 CH)

Mời tư vấn lập Đề cương và Dự toán "Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường...(10/11/2022 4:05 CH)

Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh cho cán bộ quản lý(17/10/2022 9:21 SA)

231 người đang online
°