Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Đăng ngày 09 - 03 - 2023
Lượt xem: 467
100%

Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Ảnh minh họa

 

Ngày 01/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Thông tư 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016. Kết quả tự đánh giá đạt 97%, xếp loại Tốt. 

Chi tiết nội dung tham khảo tại file đính kèm.


QDCT 249_signed.pdf

Tin liên quan

Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(01/03/2024 9:10 SA)

Thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo...(25/09/2023 4:04 CH)

Triển khai công tác thu thập, quản lý, chia sẻ, sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi...(30/03/2023 4:41 CH)

Công bố ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận(12/01/2023 4:59 CH)

Mời tư vấn lập Đề cương và Dự toán "Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường...(10/11/2022 4:05 CH)

Tin mới nhất

Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(01/03/2024 9:10 SA)

Thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo...(25/09/2023 4:04 CH)

Triển khai công tác thu thập, quản lý, chia sẻ, sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi...(30/03/2023 4:41 CH)

Công bố ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận(12/01/2023 4:59 CH)

Mời tư vấn lập Đề cương và Dự toán "Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường...(10/11/2022 4:05 CH)

12 người đang online
°