Kế hoạch định giá đất cụ thể để thực hiện dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 11 - 04 - 2023
Lượt xem: 450
100%

Kế hoạch định giá đất cụ thể để thực hiện dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

Để tổ chức thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn toàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 1255/KH-UBND ngày 04/4/2023 về xác định giá giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong năm 2023, có 233 công trình, dự án phải xác định giá đất.

Chi tiết nội dung tại file đính kèm.


DANH MUC KEM THEO KH 1255.pdf | Kh dinh gia dat nam 2023.pdf

Tin liên quan

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với đất khu đất ngã tư đường Cao Bá Quát - Ngô...(06/06/2023 8:39 SA)

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản Khu đất ngã tư đường Cao Bá Quát - Ngô Gia Tự(26/05/2023 6:22 CH)

Hướng dẫn rà soát hồ sơ gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với cơ sở tôn giáo(21/04/2023 4:23 CH)

Mời tư vấn lập Đề cương và Dự toán thực hiện điều chỉnh Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND về Bảng giá...(08/04/2023 11:42 SA)

Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021(31/03/2023 8:11 SA)

Tin mới nhất

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với đất khu đất ngã tư đường Cao Bá Quát - Ngô...(06/06/2023 8:39 SA)

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản Khu đất ngã tư đường Cao Bá Quát - Ngô Gia Tự(26/05/2023 6:22 CH)

Hướng dẫn rà soát hồ sơ gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với cơ sở tôn giáo(21/04/2023 4:23 CH)

Mời tư vấn lập Đề cương và Dự toán thực hiện điều chỉnh Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND về Bảng giá...(08/04/2023 11:42 SA)

Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021(31/03/2023 8:11 SA)

86 người đang online
°