Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt Suối Cạn, Sông Than Quý II năm 2023

Đăng ngày 27 - 04 - 2023
Lượt xem: 107
100%

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt Suối Cạn, Sông Than Quý II năm 2023

 

I. Suối cạn, sông Than:

1. Vị trí lấy mẫu:

Để đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng nước của suối Cạn, sông Than, tiến hành lấy đại diện 04 mẫu nước tại các vị trí sau:

- Suối Cạn (2 điểm): Cách điểm xả thải của Nhà máy Quảng Phú khoảng 100m về phía thượng nguồn suối Cạn (NM-SCST01); Cuối nguồn suối cạn (NM-SCST02).

- Sông Than (2 điểm): Thôn Tân Tiến, xã Hoà Sơn, huyện Ninh Sơn (NM-SCST03) và Cuối sông Than trước khi nhập vào sông Cái (NM-SCST04).

Thông số thực hiện: Nhiệt độ, pH, độ màu, nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), oxy hòa tan (DO), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu oxy hóa học (COD), Amoni (NH4+- tính theo N), nitrit (NO2- tính theo N), nitrat (NO3--tính theo N), đồng (Cu), crôm (Cr), sắt (Fe), tổng dầu mỡ, coliform.

2. Kết quả quan trắc chất lượng nước:

Kết quả quan trắc chất lượng nước suối cạn, sông Than được so sánh với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (gọi tắt là QCVN 08).

So với QCVN 08, giá trị các thông số pH, DO, TSS, Fe, NO3-, PO43-, Cu, tổng Cr, dầu mỡ khoáng tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NH4+, COD, BOD5 (20oC), NO2- và Coliform vượt giới hạn cho phép như sau: Giá trị NH4+ tại 4/4 vị trí quan trắc vượt từ 1,1 – 6,2 lần; Giá trị thông số COD tại 4/4 vị trí quan trắc vượt từ 1,2 - 2,0 lần; Giá trị thông số BOD5 (20oC) tại 4/4 vị trí quan trắc vượt từ 1,6 – 2,1 lần; Giá trị thông số NO2- tại 3/4 vị trí quan trắc (bao gồm NM-SCST01, NM-SCST02, NM-SCST04) vượt từ 1,8 – 7,4 lần; giá trị thông số Coliform tại 3/4 vị trí (bao gồm NM-SCST01, NM-SCST02, NM-SCST04) vượt  từ 4,6 – 18,8 lần.

3. Đánh giá nhanh chất lượng nước suối Cạn sông Than theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

- Kết quả tính toán WQI trung bình các điểm quan trắc tại suối Cạn bằng 83: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

- Kết quả tính toán WQI trung bình các điểm quan trắc tại sông Than bằng 72: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

4. Kết luận:

Chất lượng nước suối Cạn và sông Than (sông Chá cũ) có giá trị các thông pH, DO, TSS, Fe, NO3-, PO43-, Cu, tổng Cr, dầu mỡ khoáng tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NH4+, COD, BOD5 (20oC), NO2- và Coliform vượt giới hạn cho phép. Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước suối Cạn sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, chất lượng nước sông Than sử dụng tốt cho mục đích cấp nước tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Tin liên quan

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 8/2023(20/09/2023 3:47 CH)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận Đợt 04 năm 2023(20/09/2023 3:45 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 7/2023(04/08/2023 1:55 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Suối Cạn, Sông Than quý III năm 2023(04/08/2023 1:58 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Các hồ chứa nước quý III năm 2023(04/08/2023 1:57 CH)

Tin mới nhất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 8/2023(20/09/2023 3:47 CH)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận Đợt 04 năm 2023(20/09/2023 3:45 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 7/2023(04/08/2023 1:55 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Suối Cạn, Sông Than quý III năm 2023(04/08/2023 1:58 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Các hồ chứa nước quý III năm 2023(04/08/2023 1:57 CH)

334 người đang online
°