Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại các Hồ chứa Quý I năm 2023

Đăng ngày 27 - 02 - 2023
Lượt xem: 63
100%

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại các Hồ chứa Quý I năm 2023

 

1. Vị trí lấy mẫu:

- Hồ Tân Giang, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (01 điểm).

- Hồ Sông Sắt, xã Phước Thành, huyện Bác Ái (01 điểm).

- Hồ Sông Trâu, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc (01 điểm).

Thông số thực hiện: Nhiệt độ, pH, ôxy hòa tan (DO), chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 (20oC), Amoni (N-NH4+), Nitrit (N-NO2-), Nitrat (N-NO3-), Phosphat (P-PO43-), Asen (As), Sắt (Fe), Coliform.

2. Kết quả quan trắc:

So với QCVN 08, giá trị các thông số pH, DO, TSS, NO2-, NO3-, PO43-, As, Fe, COD, và NH4+ nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số BOD5 tại hồ Sông Trâu vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể, giá trị Coliform tại hồ Sông Sắt và hồ Tân Giang vượt giới hạn cho phép từ 1,4 – 1,6 lần.

3. Đánh giá nhanh chất lượng nước hồ theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

- Hồ Sông Trâu bằng 94: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

- Hồ Sông Sắt bằng 95: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt;

- Hồ Tân Giang bằng 94: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

4. Kết luận:

Chất lượng nước tại các hồ Tân Giang, hồ Sông Trâu và hồ Sông Sắt có giá trị các thông số pH, DO, TSS, NO2-, NO3-, PO43-, As, Fe, COD, và NH4+ nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số BOD5 Coliform vượt giới hạn cho phép. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất lượng nước thượng nguồn đổ về.

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước tại hồ Tân Giang, hồ Sông Trâu và hồ Sông Sắt sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Tin liên quan

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 8/2023(20/09/2023 3:47 CH)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận Đợt 04 năm 2023(20/09/2023 3:45 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 7/2023(04/08/2023 1:55 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Suối Cạn, Sông Than quý III năm 2023(04/08/2023 1:58 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Các hồ chứa nước quý III năm 2023(04/08/2023 1:57 CH)

Tin mới nhất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 8/2023(20/09/2023 3:47 CH)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận Đợt 04 năm 2023(20/09/2023 3:45 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 7/2023(04/08/2023 1:55 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Suối Cạn, Sông Than quý III năm 2023(04/08/2023 1:58 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Các hồ chứa nước quý III năm 2023(04/08/2023 1:57 CH)

183 người đang online
°