Thông tin tuyên truyền về Ngày Quốc tế dạng sinh học năm 2023

Đăng ngày 18 - 05 - 2023
Lượt xem: 95
100%

Thông tin tuyên truyền về Ngày Quốc tế dạng sinh học năm 2023

 

Thông tin tuyên truyền về Ngày Quốc tế dạng sinh học năm 2023.

Chi tiết tham khảo tại các file đính kèm.


20230515101445cv_huong_dan_ngay_ddsh_cv3290-btnmt-tttt_signed.pdf | banner.pdf | poster.pdf | standee.pdf | VB 1367 cua UBND tinh.pdf

Tin liên quan

Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp...(19/09/2023 3:52 CH)

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023(05/09/2023 11:15 SA)

Hồ sơ lấy ý kiến khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất(10/08/2023 9:55 SA)

Thông tin về Lễ mít tinh Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển (16/11/2022 3:49 CH)

Góp ý dự thảo hồ sơ Luật Tài nguyên nước sửa đổi(27/09/2022 8:11 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp...(19/09/2023 3:52 CH)

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023(05/09/2023 11:15 SA)

Hồ sơ lấy ý kiến khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất(10/08/2023 9:55 SA)

Thông tin về Lễ mít tinh Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển (16/11/2022 3:49 CH)

Góp ý dự thảo hồ sơ Luật Tài nguyên nước sửa đổi(27/09/2022 8:11 SA)

103 người đang online
°