Phê duyệt ĐTM Dự án Khu du lịch sinh thái Cà Ná Star

Đăng ngày 22 - 08 - 2023
Lượt xem: 308
100%

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu du lịch sinh thái Cà Ná Star của Công ty TNHH Du lịch Cà Ná Star tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Ảnh: sơ đồ dự án

 

Ngày 18/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu du lịch sinh thái Cà Ná Star của Công ty TNHH Du lịch Cà Ná Star tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường này là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.

Chi tiết nội dung tại file đính kèm.


1089 QD phe duyet DTM Ca Na Star_signed.pdf | -thanh-lap-HDTD-DTM.pdf

Tin liên quan

Công khai Giấy phép môi trường của Dự án Khu du lịch Hoàn Mỹ(29/11/2023 11:33 SA)

Công khai GPMT của Dự án Trung tâm Thương mại GO ! Ninh Thuận(17/11/2023 4:21 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam(17/11/2023 5:01 CH)

Công khai GPMT của Dự án nhà máy Điện mặt trời Bim(17/11/2023 4:22 CH)

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Nhà máy chế biến tôm số 2 của Công ty TNHH...(04/11/2023 10:37 CH)

Tin mới nhất

Công khai Giấy phép môi trường của Dự án Khu du lịch Hoàn Mỹ(29/11/2023 11:33 SA)

Công khai GPMT của Dự án Trung tâm Thương mại GO ! Ninh Thuận(17/11/2023 4:21 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam(17/11/2023 5:01 CH)

Công khai GPMT của Dự án nhà máy Điện mặt trời Bim(17/11/2023 4:22 CH)

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Nhà máy chế biến tôm số 2 của Công ty TNHH...(04/11/2023 10:37 CH)

64 người đang online
°