Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Các hồ chứa nước quý III năm 2023

Đăng ngày 04 - 08 - 2023
Lượt xem: 96
100%

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Các hồ chứa nước quý III năm 2023

 

1. Vị trí lấy mẫu:

- Hồ Tân Giang, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (01 điểm).

- Hồ Sông Sắt, xã Phước Thành, huyện Bác Ái (01 điểm).

- Hồ Sông Trâu, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc (01 điểm).

Thông số thực hiện: Nhiệt độ, pH, ôxy hòa tan (DO), chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 (20oC), Amoni (N-NH4+), Nitrit (N-NO2-), Nitrat (N-NO3-), Phosphat (P-PO43-), Asen (As), Sắt (Fe), Coliform.

2. Kết quả quan trắc:

So với QCVN 08, giá trị các thông số pH, DO, NO2-, NO3-, PO43-, As và NH4nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị TSS, COD, BOD5, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép, cụ thể: Giá trị TSS và Fe tại hồ Sông Trâu vượt khoảng 2,6 lần và 1,2 lần; giá trị COD, BOD5Coliform tại 03 hồ vượt từ 1,1 – 1,3 lần, từ 1,5 – 2,0 lần và từ 1,9 – 9,2 lần.

3. Đánh giá nhanh chất lượng nước hồ theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

WQI được dùng để đánh giá nhanh chất lượng nguồn nước thông qua các thông số quan trắc gồm: nhiệt độ, pH, DO, PO43-, NH4+, COD, BOD5 và khả năng sử dụng của nguồn nước đó được biểu diễn qua bảng thang điểm.

Kết quả tính toán WQI tại các Hồ như sau:

  • Hồ Sông Trâu bằng 93: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
  • Hồ Sông Sắt bằng 93: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt;

- Hồ Tân Giang bằng 95: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

4. Kết luận:

Chất lượng nước tại các hồ Tân Giang, hồ Sông Trâu và hồ Sông Sắt có giá trị các thông số pH, DO, TSS, Fe, NO2-, NO3-, PO43-, As, COD, BOD5 và NH4+ nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị TSS và Fe tại hồ Sông Trâu, giá trị COD, BOD5Coliform tại 03 hồ vượt giới hạn cho phép. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất lượng nước thượng nguồn đổ về.

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước tại hồ Tân Giang, hồ Sông Trâu và hồ Sông Sắt sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Tin liên quan

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại suối cạn, sông than quý IV/2023(14/11/2023 8:46 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại các hồ chứa nước quý IV/2023(14/11/2023 8:45 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 10/2023(14/11/2023 8:44 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2023(14/11/2023 8:42 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận đợt 05 năm 2023(14/11/2023 8:41 SA)

Tin mới nhất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại suối cạn, sông than quý IV/2023(14/11/2023 8:46 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại các hồ chứa nước quý IV/2023(14/11/2023 8:45 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 10/2023(14/11/2023 8:44 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2023(14/11/2023 8:42 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận đợt 05 năm 2023(14/11/2023 8:41 SA)

4 người đang online
°