Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025

Đăng ngày 19 - 09 - 2023
Lượt xem: 155
100%

Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025

 

Ngày 08 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mớinâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (tại các Quyết định số 318/QĐ-TTg và Quyết định số 320/QĐ-TTg).

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết tại file đính kèm.


huong dan chi tieu nong thong moi 2020-2025.pdf

Tin liên quan

Tài liệu Cuộc thi "Đại sứ giảm nhựa"(13/11/2023 10:10 SA)

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023(05/09/2023 11:15 SA)

Hồ sơ lấy ý kiến khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất(10/08/2023 9:55 SA)

Thông tin tuyên truyền về Ngày Quốc tế dạng sinh học năm 2023(18/05/2023 2:41 CH)

Thông tin về Lễ mít tinh Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển (16/11/2022 3:49 CH)

Tin mới nhất

Tài liệu Cuộc thi "Đại sứ giảm nhựa"(13/11/2023 10:10 SA)

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023(05/09/2023 11:15 SA)

Hồ sơ lấy ý kiến khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất(10/08/2023 9:55 SA)

Thông tin tuyên truyền về Ngày Quốc tế dạng sinh học năm 2023(18/05/2023 2:41 CH)

Thông tin về Lễ mít tinh Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển (16/11/2022 3:49 CH)

17 người đang online
°