Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận Đợt 04 năm 2023

Đăng ngày 20 - 09 - 2023
Lượt xem: 81
100%

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận Đợt 04 năm 2023

 

Quy chuẩn dùng để so sánh không khí xung quanh là QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh (gọi tắt là QCVN 05).

Quy chuẩn dùng để so sánh tiếng ồn là QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ quốc gia về tiếng ồn (gọi tắt là QCVN 26).

1. Chất lượng không khí và tiếng ồn tại các khu vực nền đợt 04/2023:

Các vị trí quan trắc tại thôn Tà Lú, huyện Bác Ái và vùng ven biển Vũng Tròn, huyện Thuận Nam.

So với QCVN 05, chất lượng không khí xung quanh có giá trị các thông số TSP, NO2, SO2, CO tại các vị trí quan trắc trong đợt 04/2023 đều nằm trong giới hạn cho phép.

Và so với QCVN 26, tiếng ồn tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

2. Kết quả quan trắc môi trường tác động:

2.1. Kết quả quan trắc tại các khu dân cư: Trung tâm huyện Thuận Bắc, Thị Trấn Tân Sơn, UBND xã Khánh Hải và trung tâm huyện Thuận Nam.

So với QCVN 05, giá trị các thông số TSP, NO2, SO2, CO  nằm trong giới hạn cho phép.

So với QCVN 26, giá trị tiếng ồn tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

2.2 Khu vực cụm công nghiệp, làng nghề: Khu công nghiệp Thành Hải, cụm công nghiệp Tháp Chàm, Làng nghề chế biến cá cơm khô hấp ở Cà Ná, Làng nghề chế biến cá cơm khô hấp ở Mỹ Tân, Khu công nghiệp Du Long, Khu công nghiệp Phước Nam.

So với QCVN 05, giá trị các thông số TSP, NO2, SO2, CO tại các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

So với QCVN 26, tiếng ồn tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

2.3. Kết quả quan trắc tại các khu du lịch: Khu du lịch Ninh Chữ, Khu du lịch Vĩnh Hy, Khu du lịch Cà Ná.

So với QCVN 05, giá trị các thông số TSP, NO2, SO2, CO tại các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

So với QCVN 26, tiếng ồn tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

2.4. Kết quả quan trắc tại các khu vực giao thông: Quốc lộ 1A, Ngã tư Ninh Chữ, Ngã ba Phan Rang, Đường 703, Ngã tư Ninh Bình, Ngã năm Phủ Hà.

So với QCVN 05, giá trị thông số TSP, NO2, SO2, CO tại các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

* So với QCVN 26, giá trị tiếng ồn tại 4/6 các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép, riêng tại Quốc lộ 1A và ngã tư Ninh Chữ vượt giới hạn cho phép từ 1 – 4 dBA.

2.5. Kết quả quan trắc tại các khu vực khai thác khoáng sản: Khu vực khai thác đá granit khu vực Khánh Phước (KK-KS01), trên đường vận chuyển cách khu vực khai thác và chế biến đá mỏ đá Hòn Dài khoảng 1,2 km về phía Tây Nam và cách quốc lộ 27A khoảng 270m về phía Đông Bắc (KK-KS02); Tại hộ ông Trương Văn Ơn, thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, cách ranh giới cụm mỏ Lạc Tiến khoảng 100m về phía Đông (KK-KS03); Hộ ông Lê Văn Vàng, Lạc Sơn 3, xã Cà Ná cách ranh giới khu vực chế biến công ty Sông Trà và đường vận đá từ mỏ tới trạm nghiền An cường khoảng 10 m về phía Tây (KK-KS04).

So với QCVN 05, giá trị thông số TSP, NO2, SO2, CO tại các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

So với QCVN 26, tiếng ồn tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

2.6. Kết quả quan trắc tại các khu vực cảng cá: Cảng cá Đông Hải, cảng cá Ninh Chữ, cảng Cà Ná, cảng cá Mỹ Tân.

So với QCVN 05, giá trị các thông số TSP, NO2, SO2, CO tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

So với QCVN 26, tiếng ồn tại các cảng cá nằm trong giới hạn cho phép.

2.7. Kết quả quan trắc tại khu vực Bệnh viện tỉnh:

So với QCVN 05, chất lượng không khí xung quanh có giá trị thông số TSP, NO2, SO2, CO đều nằm trong giới hạn cho phép.

So với QCVN 26, tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép.

2.8. Kết quả quan trắc tại các khu vực xử lý chất thải: Trạm xử lý nước thải tập trung (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm); nhà máy xử lý rác thải của Công ty Nam Thành Ninh Thuận.

So với QCVN 05, chất lượng không khí xung quanh có giá trị thông số TSP, NO2, SO2, CO tại các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

Và so với QCVN 26, tiếng ồn tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

3. Kết luận:

Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh và đo tiếng ồn tại các khu vực quan trắc trên địa bàn tỉnh trong đợt quan trắc đợt 04/2023 có thể rút ra kết luận như sau:

- Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn tại khu vực quan trắc môi trường nền có giá trị các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép, vì đây là khu vực không có các hoạt động sản xuất, hoạt động giao thông không nhiều, dân cư thưa thớt nên ít chịu ảnh hưởng bởi các nguồn thải từ những hoạt động trên.

- Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn tại các khu vực tác động có giá trị các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. Các điểm quan trắc tại các khu vực như  khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề, khu du lịch, khu vực khai thác khoáng sản, khu vực cảng cá, bệnh viện, khu xử lý chất thải tuy cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các hoạt động nêu trên nhưng khí thải phát sinh từ các hoạt động trên đến môi trường không khí xung quanh có giá trị vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số tiếng ồn tại các vị trí quan trắc khu vực giao thông vượt giới hạn cho phép, nguyên nhân do ảnh hưởng của hoạt động giao thông của các trục đường giao thông lớn của tỉnh tại các khu vực quan trắc.

Tin liên quan

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại suối cạn, sông than quý IV/2023(14/11/2023 8:46 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại các hồ chứa nước quý IV/2023(14/11/2023 8:45 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 10/2023(14/11/2023 8:44 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2023(14/11/2023 8:42 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận đợt 05 năm 2023(14/11/2023 8:41 SA)

Tin mới nhất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại suối cạn, sông than quý IV/2023(14/11/2023 8:46 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại các hồ chứa nước quý IV/2023(14/11/2023 8:45 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 10/2023(14/11/2023 8:44 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2023(14/11/2023 8:42 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận đợt 05 năm 2023(14/11/2023 8:41 SA)

4 người đang online
°