Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 8/2023

Đăng ngày 20 - 09 - 2023
Lượt xem: 95
100%

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 8/2023

 

1. Chất lượng nước sông Cái: bao gồm đoạn thượng nguồn (so với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT) và đoạn hạ nguồn (so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

* Các điểm quan trắc đoạn thượng nguồn sông Cái: Vị trí đầu nguồn sông Cái, cách cầu sông Cái khoảng 3,5km về thượng nguồn; cầu sông Cái, cầu Ninh Bình, cầu Tân Mỹ, thôn Phú Thạnh và đập Lâm Cấm.

So với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp), tại các vị trí quan trắc có giá trị pH, DO, PO43-, Pb, As, Hg, NH4+, NO2-, NO3-, đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe, BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép như sau:

- Giá trị TSS tại các vị trí quan trắc cầu Ninh Bình, thôn Phú Thạnh và đập Lâm Cấm vượt từ 1,1 – 1,5 lần;

- Giá trị Fe tại vị trí quan trắc cầu Ninh Bình vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể;

- Giá trị BOD5, COD tại thôn Phú Thạnh vượt lần lượt khoảng 1,4 lần và 1,9 lần;

- Giá trị Coliform tại vị trí quan trắc cầu Ninh Bình, thôn Phú Thạnh và đập Lâm Cấm vượt giới hạn cho phép khoảng 1,5 lần.

* Các điểm quan trắc đoạn hạ nguồn sông Cái: cầu Móng, cầu Đạo Long 1, đập hạ lưu sông Dinh và cuối nguồn sông Cái - gần nhà máy xử lý nước thải.

So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích tưới tiêu) có giá trị thông số quan trắc pH, DO, TSS, Fe, PO43-, Pb, As, Hg, NH4+, NO2-, NO3-, BOD5, COD đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Coliform vị trí quan trắc đập hạ lưu sông Dinh vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể.

2. Chất lượng nước Sông Lu (từ Cầu liên thôn Nhị Hà 1 và Nhị Hà 2 đến Cầu Trắng thôn An Thạnh):

Bao gồm các điểm quan trắc như sau: Trạm y tế thôn 1, xã Nhị Hà, cầu Phú Quý, Thôn Từ Tâm - xã Phước Hải và Cầu Trắng thôn An Thạnh.

Chất lượng nước sông Lu so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO,  TSS, Fe, PO43-, NH4+, NO2-, NO3- nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị các thông số BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép như sau: Giá trị BOD5 và COD tại cầu Phú Quý vượt giới hạn cho phép lần lượt là 1,1 lần và 1,4 lần; giá trị Coliform tại Trạm y tế thôn 1, xã Nhị Hà và cầu Phú Quý vượt giới hạn cho phép từ 1,1 – 1,3 lần.

3. Chất lượng nước sông Quao (từ thôn Phước An đến cầu sông Quao):

Bao gồm các điểm quan trắc tại thôn Phước An, xã Phước Vinh, vị trí gần UBND xã Phước Thái và cầu sông Quao.

Chất lượng nước sông Quao so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc pH, DO, TSS, PO43-, NH4+, NO2-, NO3-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép như sau: Giá trị Fe tại xã Phước Vinh, vị trí gần UBND xã Phước Thái và cầu sông Quao vượt khoảng 1,2 lần; giá trị Coliform tại 3/3 vị trí quan trắc vượt từ 1,3 – 2,4 lần.

4. Chất lượng nước kênh Nam:

Bao gồm các điểm quan trắc cầu Lầu – xã Phước Sơn, thôn Thái Giao – xã Phước Thái, Mương Nhật – xã Phước Hữu, trạm thủy nông – TT Phước Dân và cống 26 – xã An Hải

Chất lượng nước kênh Nam so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông quan trắc pH, DO, TSS, Fe, PO43-, NH4+,  NO­2-, NO3-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Coliform tại 5/5 vị trí vượt giới hạn cho phép từ 1,3 – 2,9 lần.

5. Chất lượng nước kênh Bắc:

Bao gồm: Nhánh Phan Rang (từ cầu Bảo An đến Mương Cố - Tấn Tài); nhánh Ninh Hải (từ thôn Lương Cang đến thôn Bỉnh Nghĩa) và kênh tiêu cầu Ngòi (từ cầu Ngòi đến cuối kênh Tiêu).

* Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Phan Rang: Bao gồm các điểm quan trắc cầu Bảo An, cầu Nghiêng, cống Nhơn Sơn. Tuy nhiên, trong dợt quan trắc tháng 8 này, tại vị trí cầu Mã Đạo và mương Cố không thực hiện quan trắc, nguyên nhân tại 2 vị trí trên đang cải tạo mương thoát nước nên không có nước từ thượng nguồn đổ về.

So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho giao thông thủy và các mục đích khác) có giá trị các thông số pH, DO, TSS, Fe, PO43-, NH4+, NO2-, NO3-, BOD5, COD trên toàn tuyến kênh nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số Coliform vượt giới hạn cho phép từ 1,1 – 3,3 lần.

* Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Ninh Hải: Bao gồm các điểm quan trắc cầu ông Một – Thôn Lương Cang (xã Nhơn Sơn), đường sắt Đô Vinh, Thôn An Hoà (Xuân Hải), Thôn Phước Nhơn (xã Xuân Hải), Thôn Ba Tháp (xã Bắc Phong), Bỉnh Nghĩa (Bắc Sơn).

So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO, TSS, Fe,PO43-, NH4+, NO2-, NO3-nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số BOD5,  COD và Coliform vượt giới hạn cho phép như sau: Giá trị thông số BOD5 và COD tại thôn An Hoà và thôn Phước Nhơn vượt giới hạn cho phép khoảng 1,2 lần; giá trị Coliform tại 6/6 vị trí quan trắc vượt từ 2,9 – 32,0 lần.

* Chất lượng nước kênh tiêu cầu Ngòi:

Bao gồm các điểm quan trắc cầu Ngòi, trên mương Bầu, cách điểm xả thải của Cty Thông Thuận khoảng 42m về hạ nguồn (Thành Hải) và Cuối kênh tiêu, thị trấn Khánh Hải

So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số  pH, DO, PO43-, NH4+, NO2-, NO3- nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị thông số TSS, Fe, BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép như sau: Trên toàn tuyến kênh: giá trị Fe vượt từ 1,1 – 2,0 lần, giá trị Coliform vượt từ 18,7  - 30,7 lần; Giá trị TSS tại cuối kênh tiêu vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể; Giá trị BOD5 tại 2/3 vị trí quan trắc gồm cầu Ngòi và vị trí trên mương Bầu cách điểm xả thải Công ty Thông Thuận 42m về phía hạ nguồn vượt khoảng 1,3 lần; Giá trị COD tại vị trí trên mương Bầu cách điểm xả thải Công ty Thông Thuận 42m về phía hạ nguồn vượt vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể.

Tin liên quan

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại suối cạn, sông than quý IV/2023(14/11/2023 8:46 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại các hồ chứa nước quý IV/2023(14/11/2023 8:45 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 10/2023(14/11/2023 8:44 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2023(14/11/2023 8:42 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận đợt 05 năm 2023(14/11/2023 8:41 SA)

Tin mới nhất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại suối cạn, sông than quý IV/2023(14/11/2023 8:46 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại các hồ chứa nước quý IV/2023(14/11/2023 8:45 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 10/2023(14/11/2023 8:44 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2023(14/11/2023 8:42 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận đợt 05 năm 2023(14/11/2023 8:41 SA)

20 người đang online
°