Thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
Lượt xem: 140
100%

Thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ảnh minh họa

 

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ).

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3751/KH-UBND ngày 11/9/2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ.

Chi tiết nội dung tại file đính kèm.


Chien luoc khai thác bien.pdf

Tin liên quan

Triển khai công tác thu thập, quản lý, chia sẻ, sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi...(30/03/2023 4:41 CH)

Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển tỉnh Ninh Thuận năm 2022(09/03/2023 2:36 CH)

Công bố ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận(12/01/2023 4:59 CH)

Mời tư vấn lập Đề cương và Dự toán "Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường...(10/11/2022 4:05 CH)

Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh cho cán bộ quản lý(17/10/2022 9:21 SA)

Tin mới nhất

Triển khai công tác thu thập, quản lý, chia sẻ, sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi...(30/03/2023 4:41 CH)

Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển tỉnh Ninh Thuận năm 2022(09/03/2023 2:36 CH)

Công bố ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận(12/01/2023 4:59 CH)

Mời tư vấn lập Đề cương và Dự toán "Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường...(10/11/2022 4:05 CH)

Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh cho cán bộ quản lý(17/10/2022 9:21 SA)

34 người đang online
°