Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Đăng ngày 05 - 09 - 2023
Lượt xem: 356
100%

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Ảnh: mẫu poster tuyên truyền

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Chi tiết thông tin tại file đính kèm.


7294-btnmt-tttt_Signed.pdf | Bộ nhận diện CDLCTGSH (1).pdf

Tin liên quan

Tài liệu Cuộc thi "Đại sứ giảm nhựa"(13/11/2023 10:10 SA)

Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp...(19/09/2023 3:52 CH)

Hồ sơ lấy ý kiến khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất(10/08/2023 9:55 SA)

Thông tin tuyên truyền về Ngày Quốc tế dạng sinh học năm 2023(18/05/2023 2:41 CH)

Thông tin về Lễ mít tinh Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển (16/11/2022 3:49 CH)

Tin mới nhất

Tài liệu Cuộc thi "Đại sứ giảm nhựa"(13/11/2023 10:10 SA)

Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp...(19/09/2023 3:52 CH)

Hồ sơ lấy ý kiến khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất(10/08/2023 9:55 SA)

Thông tin tuyên truyền về Ngày Quốc tế dạng sinh học năm 2023(18/05/2023 2:41 CH)

Thông tin về Lễ mít tinh Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển (16/11/2022 3:49 CH)

43 người đang online
°