STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Góp ý SL Góp ý
1 Lấy ý kiến tham vấn Báo cáo ĐTM của Nhà máy điện dùng năng lượng tái tạo Phước Nam Infinity

Từ ngày 27/07/2022 đến ngày 17/08/2022

27/07/2022 17/08/2022 Góp ý 0
STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc SL Góp ý
1 Lấy ý kiến tham vấn Báo cáo ĐTM của Dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn, Phước Nhơn 21/07/2022 10/08/2022 0
2 Lấy ý kiến tham vấn Báo cáo ĐTM của Dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Nhơn Hải, Thanh Hải 21/07/2022 10/08/2022 0
3 Lấy ý kiến tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 13/07/2022 27/07/2022 0
4 Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của "Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Núi Ngỗng, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tinh Ninh Thuận 01/04/2022 27/04/2022 0
5 Dự thảo Quy hoạch chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 20/03/2022 28/03/2022 0
3 người đang online
°