STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Góp ý SL Góp ý
1 Lấy ý kiến tham vấn ĐTM của Dự án Khu dịch vụ, văn hóa ẩm thực Blue tại phường Mỹ Bình

Từ ngày 06/12/2023 đến ngày 20/12/2023

06/12/2023 20/12/2023 Góp ý 0
2 Lấy ý kiến tham vấn ĐTM của Dự án cửa hàng Xăng dầu 299 PETROLIMEX

Từ ngày 29/11/2023 đến ngày 13/12/2023

29/11/2023 13/12/2023 Góp ý 0
STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc SL Góp ý
1 Lấy ý kiến tham vấn ĐTM của Dự án Trạm bơm tăng áp Phan Rang số 2 24/11/2023 08/12/2023 0
2 Lấy ý kiến tham vấn ĐTM của Dự án điều chỉnh công suất mỏ đá Lạc Tiến 17/11/2023 01/12/2023 0
3 Lấy ý kiến tham vấn ĐTM của Dự án Cụm Công nghiệp Phước Tiến 13/11/2023 27/11/2023 0
4 Lấy ý kiến tham vấn ĐTM của Dự án Cải tạo nâng công suất nhà máy nước Tân Sơn 07/11/2023 21/11/2023 0
5 Lấy ý kiến tham vấn ĐTM của Dự án Mỏ khoáng sản Núi Nai 01/11/2023 15/11/2023 0
6 Lấy ý kiến dự thảo giá đất điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 29/09/2023 30/10/2023 0
7 Lấy ý kiến ĐTM của Dự án Nạo vét cảng cá Đông Hải 23/09/2023 07/10/2023 0
8 Lấy ý kiến ĐTM của Dự án nạo vét Cảng cá Đông Hải 23/09/2023 07/09/2023 0
9 Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 03/01/2023 15/03/2023 0
10 Lấy ý kiến tham vấn ĐTM của Dự án Khai thác khoáng sản mỏ đá Núi Tiêng 28/02/2023 14/03/2023 0
11 Lấy ý kiến ĐTM của Dự án Mỏ cát xây dựng sông Lu 16/01/2023 30/01/2023 0
12 Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 25/11/2022 20/12/2022 0
13 Dự thảo Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ 11/10/2022 11/12/2022 0
14 Lấy ý kiến cộng đồng về ĐTM của Dự án Khai thác khoáng sản cát xây dựng sông Tầm Ngân 08/11/2022 22/11/2022 0
15 Dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 19/10/2022 26/10/2022 0
16 Lấy ý kiến tham vấn ĐTM của Dự án “Đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc Hệ thống thủy lợi Sông Cái – Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận” 05/10/2022 19/10/2022 0
17 Góp ý hồ sơ Luật Tài nguyên nước sửa đổi 26/09/2022 10/10/2022 0
18 Lấy ý kiến về Hồ sơ Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 05/09/2022 19/09/2022 0
19 Lấy ý kiến tham vấn Báo cáo ĐTM của Nhà máy điện dùng năng lượng tái tạo Phước Nam Infinity 27/07/2022 17/08/2022 0
20 Lấy ý kiến tham vấn Báo cáo ĐTM của Dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn, Phước Nhơn 21/07/2022 10/08/2022 0
21 Lấy ý kiến tham vấn Báo cáo ĐTM của Dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Nhơn Hải, Thanh Hải 21/07/2022 10/08/2022 0
22 Lấy ý kiến tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 13/07/2022 27/07/2022 0
23 Tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của "Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Núi Ngỗng, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tinh Ninh Thuận 01/04/2022 27/04/2022 0
24 Dự thảo Quy hoạch chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 20/03/2022 28/03/2022 0
81 người đang online
°