Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 17/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/04/2021
Trích yếu Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBNDngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm QĐ 17.pdf
29 người đang online
°