Danh bạ cơ quan đơn vị

100%

 

DANH BẠ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 

Lãnh đạo sở

1

Hồ Xuân Ninh

Giám Đốc

0913191001

xuaninh@ninhthuan.gov.vn

2

Lê Khắc Huy Anh

Phó Giám đốc

0918431531

lkhanh@ninhthuan.gov.vn

3

Lê Ngọc Thạch

Phó Giám Đốc

0913930323

lnthach@ninhthuan.gov.vn

4 Phạm Thanh Hưng Phó Giám Đốc 0944363797  

 

 

Văn phòng sở

1

Nguyễn Bảo Châu

Phó Chách văn phòng phụ trách

0949781594

nbchau@ninhthuan.gov.vn

2

Đỗ Thị Lan Chiêu

Phó Chách văn phòng

0949781593

dlchieu@ninhthuan.gov.vn

 

Quản lý đất đai

1

Hồ Xuân Hùng

Trưởng phòng

0913173190

hxhung@ninhthuan.gov.vn

2

Đinh Thị Hồng Huệ

Phó Phòng

0977055049

bthhue@ninhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Văn Thành

Phó Phòng

0986308080

nvthanh@ninhthuan.gov.vn

 

TN Khoáng sản , Nước, & BĐKH

1 Võ Văn Công Trưởng phòng 0919854294 vvcong@ninhthuan.gov.vn

2

Vũ Mạnh Tú

Phó Phòng

0979296419

vmtu@ninhthuan.gov.vn

 

Thanh tra sở

1

Lê Thành Phong

Chánh thanh tra sở

0983332725

ltphong@ninhthuan.gov.vn

2

Lê Duy Khiêm

Phó chánh thanh tra

0986665073

ldkhiem@ninhthuan.gov.vn

 

Chi cục Bảo vệ môi trường

1

Nguyễn Văn Phương

Chi cục trưởng

0902920016

nvphuong@ninhthuan.gov.vn

2

Lê Thanh Tuấn

Chi cục phó

02593501547

latuan@ninhthuan.gov.vn

 

Phòng Biển

 

1

Đỗ Phước Vinh

Phó trưởng phòng phụ trách

0943526262

dpvinh@ninhthuan.gov.vn

 

Văn phòng đăng ký đất đai

1

Đổ Xuân Thể

Giám Đốc

0949625655

dxthe@ninhthuan.gov.vn

2

Phạm Thị Thủy

Phó Giám đốc

0919058788

ptthuy@ninhthuan.gov.vn

3

Tô Văn Dũng

Phó Giám đốc

0913162126

tvdung@ninhthuan.gov.vn

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất

1

Bùi Thanh Đức

Giám đốc

0919944919

btduc@ninhthuan.gov.vn

2

Trần Huỳnh Kiến Trúc

Phó Giám đốc

0984371557

thktruc@ninhthuan.gov.vn

 

Trung tâm Quan trắc TN&MT

1

Nguyễn Thị Yến

Giám đốc

0917103150

ntyen@ninhthuan.gov.vn

2

Lê Thị Viên Đan

Phó Giám đốc

0919110336

ltvdan@ninhthuan.gov.vn

3

Thành Ngọc Quỳnh

Phó Giám đốc

0933154301

tnquynh@ninhthuan.gov.vn

 

Trung tâm Kỹ Thuật TN&MT

1

Bùi Trọng Hiệp

Phó Giám đốc phụ trách

0919811155

bthiep@ninhthuan.gov.vn

2

Đinh Trọng Nghĩa

Phó Giám đốc

0989050547

dtnghia@ninhthuan.gov.vn

 

 

69 người đang online
°