Danh bạ cơ quan đơn vị

100%

 

DANH BẠ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
 
Lãnh đạo sở
1 Nguyễn Văn Quế Giám Đốc 0919854567 nvque@ninhthuan.gov.vn
2 Lê Khắc Huy Anh Phó Giám đốc 0918431531 lkhanh@ninhthuan.gov.vn
3 Lê Ngọc Thạch Phó Giám Đốc 0913930323 lnthach@ninhthuan.gov.vn
 
Văn phòng sở
1 Nguyễn Bảo Châu Phó Chách văn phòng phụ trách 0949781594 nbchau@ninhthuan.gov.vn
2 Đỗ Thị Lan Chiêu Phó Chách văn phòng 0949781593 dlchieu@ninhthuan.gov.vn
 
Quản lý đất đai
1 Hồ Xuân Hùng Trưởng phòng 0913173190 hxhung@ninhthuan.gov.vn
2 Đinh Thị Hồng Huệ Phó Phòng   bthhue@ninhthuan.gov.vn
3 Nguyễn văn Thành Phó Phòng   nvthanh@ninhthuan.gov.vn
 
TN Khoáng sản , Nước, & BĐKH
1 Nguyễn Văn Phương Trưởng phòng 0902920016 nvphuong@ninhthuan.gov.vn
2 Vũ Mạnh Tú Phó Phòng   vmtu@ninhthuan.gov.vn
 
Thanh tra sở
1 Lê Thành Phong Chánh thanh tra sở 0983332725 ltphong@ninhthuan.gov.vn
2 Lê Duy Khiêm Phó chánh thanh tra   ldkhiem@ninhthuan.gov.vn
 
Chi cục Bảo vệ môi trường
1 Võ Văn Công Chi cục trưởng 0919854294 vvcong@ninhthuan.gov.vn
2 Lê Anh Tuấn Chi cục phó 02593501547 latuan@ninhthuan.gov.vn
 
Phòng Biển
1 Phan Anh Tuấn Trưởng phòng 0907946432 patuan@ninhthuan.gov.vn
2 Đỗ Phước Vinh Phó phòng   dpvinh@ninhthuan.gov.vn
 
Văn phòng đăng ký đất đai
1 Đổ Xuân Thể Giám Đốc 0949625655 dxthe@ninhthuan.gov.vn
2 Phạm Thị Thủy Phó Giám đốc 0919058788 ptthuy@ninhthuan.gov.vn
3 Tô Văn Dũng Phó Giám đốc 0913162126 tvdung@ninhthuan.gov.vn
 
Trung tâm Phát triển quỹ đất
1 Bùi Thanh Đức Giám đốc 0919944919 btduc@ninhthuan.gov.vn
2 Trần Huỳnh Kiến Trúc Phó Giám đốc 0984371557 thktruc@ninhthuan.gov.vn
 
Trung tâm Quan trắc TN&MT
1 Nguyễn Thị Yến Giám đốc 0917103150 ntyen@ninhthuan.gov.vn
2 Lê Thị Viên Đan Phó Giám đốc 0919110336 ltvdan@ninhthuan.gov.vn
3 Thành Ngọc Quỳnh Phó Giám đốc 0933154301 tnquynh@ninhthuan.gov.vn
 
Trung tâm Kỹ Thuật TN&MT
1 Bùi Trọng Hiệp Phó Giám đốc phụ trách 0919811155 bthiep@ninhthuan.gov.vn
2 Đinh Trọng Nghĩa Phó Giám đốc 0989050547 dtnghia@ninhthuan.gov.vn

108 người đang online
°