Liên hệ

100%

       

          SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đức cảnh, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận  
Điện thoại: 0259 3830657    
Số Fax: 0259 3830657    
Email: sotnmt@ninhthuan.gov.vn    

 

55 người đang online
°