Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Sợi Ninh Thuận cho Công ty TNHH Đầu tư VietSun Ninh Thuận thuê để thực hiện dự án Nhà máy may mặc Vietsun Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Nguyễn Văn Bình Phương - Thanh tra Sở