Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 06/5/2021

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu số 9 thuê đất để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu số 9 tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Nguyễn Văn Bình Phương - Thanh tra Sở