Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 02/6/2021

Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên May mặc Thương mại và Dịch vụ Minh Sơn thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy may gia công hàng may mặc xuất khẩu tại Khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Nguyễn Văn Bình Phương - Thanh tra Sở