Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 27/10/2021

Về việc cho Công ty Cổ phần giao thông Ninh Thuận gia hạn thời hạn thuê đất tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận để làm Cơ sở duy tu đường bộ

Nguyễn Văn Bình Phương - Thanh tra Sở