Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 21/9/2021

Về việc cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tân Phát gia hạn thời gian thuê đất để tiếp tục khai thác khoáng sản cát xây dựng mỏ cát Ninh Quý 3, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Hải, thành phố PRTC, (kèm theo trích lục)

Nguyễn Văn Bình Phương - Thanh tra Sở