Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 29/8/2021

Về việc cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Yên Ninh thuê đất tại cảng cá Cà Ná Ninh Chữ, xã Tri Thủy, huyện Ninh Hải để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất nước đá cây Khánh Hội

Nguyễn Văn Bình Phương - Thanh tra Sở