Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi gà thịt tại thôn Đồng Dày

Đăng ngày 05 - 12 - 2022
Lượt xem: 144
100%

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi gà thịt tại thôn Đồng Dày, xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

 

Thực hiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 29 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi gà thịt.

Chi tiết nội dung tại file đình kèm.


GPMT trai ga nhung.pdf

Tin liên quan

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT của khách sạn Sunrise(20/03/2023 4:13 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT của Trang trại điện mặt trời Hồ Núi Một 1(02/03/2023 4:03 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án sản xuất tôm giống Minh Trung(01/03/2023 4:49 CH)

Công khai GPMT của dự án Khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Tây Kà Rôm 2(01/03/2023 4:34 CH)

Công khai GPMT của Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Phước Vinh(04/01/2023 5:50 CH)

Tin mới nhất

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT của khách sạn Sunrise(20/03/2023 4:13 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT của Trang trại điện mặt trời Hồ Núi Một 1(02/03/2023 4:03 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án sản xuất tôm giống Minh Trung(01/03/2023 4:49 CH)

Công khai GPMT của dự án Khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Tây Kà Rôm 2(01/03/2023 4:34 CH)

Công khai GPMT của Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Phước Vinh(04/01/2023 5:50 CH)

34 người đang online
°