Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2022

Đăng ngày 07 - 12 - 2022
Lượt xem: 106
100%

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2022

 

1. Tiếp công dân định kỳ:

- Ngày tiếp: Ngày 08/12/2022 và ngày 15/12/2022.

- Thời gian: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Lãnh đạo tiếp: Giám đốc Sở.

2. Tiếp công dân đột xuất:

Công dân muốn đăng ký gặp Lãnh đạo Sở, đăng ký trực tiếp với cán bộ tiếp công dân của Sở. Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày đăng ký, cán bộ tiếp công dân phải thông báo (qua điện thoại hoặc giấy mời) với công dân thời gian tiếp cụ thể của Lãnh đạo Sở để người dân biết, tham gia buổi làm việc.


TB-lich-tiep-cong-dan-thang-12-nam-2022.pdf

Tin liên quan

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 12/2022(13/05/2023 10:25 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 11/2022(13/05/2023 10:24 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 10/2022(13/05/2023 10:24 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 9/2022(13/05/2023 10:23 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 8/2022(13/05/2023 10:23 CH)

Tin mới nhất

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 12/2022(13/05/2023 10:25 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 11/2022(13/05/2023 10:24 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 10/2022(13/05/2023 10:24 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 9/2022(13/05/2023 10:23 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 8/2022(13/05/2023 10:23 CH)

617 người đang online
°