Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 202

Đăng ngày 05 - 04 - 2022
Lượt xem: 129
100%

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025;

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022, như sau: (nội dung đính kèm file 1008.pdf)


1008.pdf

Tin liên quan

Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022(31/05/2022 1:46 CH)

Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị(11/05/2022 1:52 CH)

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2022(08/04/2022 2:08 CH)

Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của...(08/03/2022 7:10 SA)

Chung tay ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh.(22/12/2021 10:52 SA)

Tin mới nhất

Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022(31/05/2022 1:46 CH)

Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị(11/05/2022 1:52 CH)

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2022(08/04/2022 2:08 CH)

Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của...(08/03/2022 7:10 SA)

Chung tay ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh.(22/12/2021 10:52 SA)

72 người đang online
°