Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2023

Đăng ngày 06 - 07 - 2023
Lượt xem: 332
100%

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ảnh: minh họa

 

Nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường đúng theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Ngày 28 tháng 6 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Chi tiết Kế hoạch tại file đính kèm.


Ke hoach dau gia khoang san 2023.pdf

Tin liên quan

Về việc công khai danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu...(24/02/2022 7:49 SA)

Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh trên địa bàn...(12/08/2021 7:45 SA)

Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 01/6/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ...(04/06/2021 8:00 SA)

Thông báo số 2063/TB-STNMT ngày 18/5/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu...(19/05/2021 7:19 SA)

Thông báo số 245/TB-TTDVĐGTS ngày 17/5/2021 Về việc dừng tổ chức đấu giá Quyền khai thác khoáng...(19/05/2021 7:17 SA)

Tin mới nhất

Về việc công khai danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu...(24/02/2022 7:49 SA)

Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh trên địa bàn...(12/08/2021 7:45 SA)

Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 01/6/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ...(04/06/2021 8:00 SA)

Thông báo số 2063/TB-STNMT ngày 18/5/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu...(19/05/2021 7:19 SA)

Thông báo số 245/TB-TTDVĐGTS ngày 17/5/2021 Về việc dừng tổ chức đấu giá Quyền khai thác khoáng...(19/05/2021 7:17 SA)

95 người đang online
°