Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường: Linh hoạt, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Đăng ngày 18 - 08 - 2020
Lượt xem: 287
100%

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã thể hiện sự năng động, sáng tạo bằng những cách làm hay, hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

 

Đồng chí Lê Khắc Huy Anh, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết: Đảng bộ sở hiện có 10 chi bộ trực thuộc, với 123 đảng viên (ĐV). Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, Đảng ủy sở đã ban hành Kế hoạch thực hiện số 185-KH/ĐU, ngay sau đó chi ủy của 10 chi bộ trực thuộc đã cụ thể hóa kế hoạch của Đảng ủy sở phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ của từng chi bộ. Trên cơ sở đó hướng dẫn ĐV, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hàng năm, ngoài việc theo dõi, đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy còn chỉ đạo chi ủy cơ sở đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ. Trong học tập và làm theo Bác, Đảng bộ Sở TN&MT đặc biệt chú trọng đến việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tích cực học tập, chỉ đạo công việc khoa học, sáng tạo và hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trao giải Nhất cho Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai tại Hội thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Ảnh: Lâm Anh

Để những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được lan tỏa, thấm sâu vào từng cán bộ, ĐV, từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy Sở TN&MT tổ chức Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác từng bước đi vào nền nếp, hạn chế tính hình thức, phong trào, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc “học tập” chuyển sang “làm theo” Bác đã được Đảng bộ sở cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, sáng tạo, mang lại những hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những mô hình hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác là mô hình “Tổ trợ giúp pháp luật về tài nguyên môi trường”. Theo đó, để kịp thời hỗ trợ về pháp lý liên quan đến thủ tục hành chính của ngành TN&MT cho người dân và doanh nghiệp, Sở TN&MT đã thành lập 7 Tổ trợ giúp pháp luật về tài nguyên môi trường tại 7 huyện, thành phố; đồng thời xây dựng kế hoạch thường xuyên trực tiếp xuống tại cơ sở để hướng dẫn, trợ giúp nhân dân trong thực hiện các thủ tục về tài nguyên môi trường. Theo đó, từ năm 2017 đến nay đã tiếp nhận, hướng dẫn trên 1.900 trường hợp; thực hiện 950 buổi trợ giúp trực tiếp tại cơ sở... Nhằm phát huy vai trò cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường, Sở TN&MT đã phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp; UBND các huyện, thành phố thành lập 9 Tổ cộng đồng tự quản giám sát hoạt động xả thải vào môi trường. Thông qua mô hình, các Tổ cộng đồng thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng, góp phần giải quyết triệt để các kiến nghị của cử tri ngay từ cơ sở, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo vệ môi trường.

Thông qua các mô hình làm theo Bác, từng cán bộ, ĐV đã có chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách; tạo những chuyển biến về tác phong làm việc, nhất là của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Từng bước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Qua đó, góp phần thiết thực cùng với các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Để thực hiện có hiệu quả nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo đồng chí Lê Khắc Huy Anh, Phó Giám đốc Sở TN&MT, thời gian tới, Đảng bộ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho ĐV, công chức và người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu nội dung của nghị quyết. Đồng thời, chủ động đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận ĐV và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên mà các cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo và các nội dung này phải thường xuyên được duy trì trong sinh hoạt Đảng. Nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo của các chi bộ; lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét... 

Tin liên quan

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Ninh...(11/08/2023 2:47 CH)

Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VI,...(09/04/2023 4:59 CH)

Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh...(03/10/2022 9:49 SA)

Khẩu hiệu tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng(30/09/2022 4:11 CH)

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2022-2024(02/03/2022 9:08 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Ninh...(11/08/2023 2:47 CH)

Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VI,...(09/04/2023 4:59 CH)

Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh...(03/10/2022 9:49 SA)

Khẩu hiệu tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng(30/09/2022 4:11 CH)

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2022-2024(02/03/2022 9:08 SA)

500 người đang online
°